Disclaimer

Hoewel we deze website met veel zorg hebben samengesteld, kunnen aan deze website, de afbeeldingen die worden afgedrukt of verzonden, geen rechten worden ontleend.

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Studio LAIMS. Het auteursrecht op de inhoud van deze website behoort toe aan Studio LAIMS. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio LAIMS mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, delen daarvan openbaar gaan maken, kopiëren, opslaan, behoudens beperkingen bij wet gesteld.

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Studio LAIMS tenzij anders vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio LAIMS is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de beperkingen bij wet gesteld.

Copyright © 2015 Studio LAIMS